Działka na sprzedaż, woj. mazowieckie / dodano: 13.06.2018
Płocki, Gąbin, Ludwików
Cena: 24 600 PLN  (24,55 PLN/m²)
Powierzchnia działki
1002 m²
Typ działki
BUDOWLANA
Numer oferty
19547/3186/OGS
Data dodania
2018-06-13 16:09:18
Opis:

Syndyk masy upadłości Agnieszki Żaglewskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VGUp 44/17 ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności:

- niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ludwików, gmina Gąbin o powierzchni 1002 m² (działka nr ew. 57/3 – w pobliżu jeziora).

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1G/00040808/2.

Minimalna cena sprzedaży prawa własności nieruchomości określona jest na kwotę 21.600,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy sześćset złotych) netto.

- udziału w wysokości 2/12 w niezabudowanej nieruchomości gruntowej (droga dojazdowa) położonej w miejscowości Ludwików, gmina Gąbin o powierzchni 850 m² (działka nr ew. 57/5).

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1G/00034698/2.

Minimalna cena sprzedaży prawa własności nieruchomości określona jest na kwotę 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) netto.

Syndyk masy upadłości dopuszcza jedynie możliwość sprzedaży obu działek łącznie za kwotę minimalną 24.600,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych) netto.

Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) na rachunek masy upadłości o prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze 53 1940 1076 3166 5546 0000 0000 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2018 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, Plac Narutowicza 6 lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu).

Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B w dniu 25 lipca 2018 r. o godz. 8.30 w sali nr 111.

Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący sprzedawanych nieruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu602-415-326.

Kontakt:

Syndyk Anna Kubera

602-415-326

piotr-kubera@wp.pl

Syndyk Anna Kubera
Zadzwoń do oferenta
Zadzwoń do oferenta: 602-415-326
Powiedz, że znalazłaś/eś ofertę na Bezposrednie.com. Dziękujemy.
Wyślij wiadomość do oferenta
Wyślij wiadomość do oferenta

Zgadzam się też na otrzymywanie:

reklama