Działka na sprzedaż, woj. opolskie / dodano: 13.03.2018
Gniazdowskiego, Kluczborski, Kluczbork
Cena: 70 900 PLN  (100,71 PLN / m²)
Powierzchnia działki
704 m²
Typ działki
BUDOWLANA
Numer oferty
18592/3186/OGS
Data dodania
2018-03-13 18:16:05
Opis:

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU

podaje do publicznej wiadomości informację o przetargach ustnych nieograniczonych

nieruchomości gruntowe niezabudowane,

położone przy ulicy Gniazdowskiego w obrębie Kluczbork, gminie Kluczbork,

Przetargi odbędą się w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu, ul. 1 Maja 6, w dniu 05.04.2018r., począwszy od godz. 12:00.

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako:

(Tabela w zdjęciu)

Na nieruchomościach znajduje się zadrzewienie (samosiejki). Przez działki nr 15/52, 15/54, 15/55, 15/56 wzdłuż północnej granicy położone są płyty betonowe. Dodatkowo informuje się, że wzdłuż granicy między działką 15/48, a działką 15/49 przebiegają słupy, które stanowią pozostałości po ogrodzeniu.

Dla ww. nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr OP1U/00045514/3 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Kluczborku.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kluczborka – część północna, uchwalonego przez Radę Miejską w Kluczborku, uchwałą nr XXV/227/16 z dnia 29.06.2016r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z 2016r. poz. 1652 oraz ze zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kluczborka – część północna, uchwaloną przez Radę Miejską w Kluczborku, uchwałą nr XXXVII/365/17 z dnia 31.05.2017r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z 2017r. poz. 1699 ww. działki znajdują się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (6MN). Fragment działki nr 15/46 leży również na terenie zieleni izolacyjnej (4ZI).

UWAGA! Przedmiotowe działki przeznacza się do sprzedaży wraz z udziałem w wysokości 1/11 w dz. nr 15/51 z a.m. 14, cena udziału została doliczona do cen poszczególnych działek. Działka ta stanowi, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „tereny dróg wewnętrznych”. Dla dz. 15/51 prowadzona jest księga wieczysta OP1U/00083262/9 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Kluczborku.

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera ogłoszenie przetargu z dnia 09.03.2018r. wywieszone w miejscach zwyczajowo przyjętych (OP.SGZ.4240.165.2017.BZ.6).

Więcej informacji : Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole, 77 40 00 935, bartosz.zalewski@kowr.gov.pl

Kontakt:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu

77 40 00 935

bartosz.zalewski@kowr.gov.pl

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu
Zadzwoń do oferenta
Zadzwoń do oferenta: 77 40 00 935
Powiedz, że znalazłaś/eś ofertę na Bezposrednie.com. Dziękujemy.
Wyślij wiadomość do oferenta
Wyślij wiadomość do oferenta
reklama