Działka na sprzedaż, woj. mazowieckie / dodano: 06.12.2018
Grójecki, Grójec
Cena: 578 400 PLN  (123,22 PLN/m²)
Powierzchnia działki
4694 m²
Typ działki
INWESTYCYJNA
Numer oferty
21567/3186/OGS
Data dodania
2018-12-06 15:49:02
Opis:

Syndyk masy upadłości PPUH RAPID Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Białej Podlaskiej (sygn. akt. IX GUp 10/15) ogłasza przetarg ofertowy, pisemny, nieograniczony na wybór nabywcy:

DZIAŁKA INWESTYCYJNA-nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Grójcu, jednostka ewidencyjna - Grójec, obręb 0001–Grójec Miasto, stanowiąca działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 208/6, o pow. 0,4694 ha, dla której urządzono księgę wieczystą nr RA1G/00084481/1, w obniżonej cenie stanowiącej 80% ceny oszacowania - za cenę nie niższą niż 578 400,00 PLN (słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta PLN).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „RAPID” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Białej Podlaskiej prowadzony w Banku Pekao SA O/Lublin 61 1240 2470 1111 0010 6311 5614 w terminie do dnia 19 grudnia 2018r. (decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy).

Oferty należy kierować, w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie o formacie nie większym niż A4, umieszczonej w drugiej nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją: „Oferta przetargowa na zakup nieruchomości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „RAPID” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Białej Podlaskiej – nie otwierać” na adres: Kancelaria Syndyka PPUH RAPID w upadłości likwidacyjnej, ul. Okopowa 20/12, 20-022 Lublin, w terminie do dnia 20 grudnia 2018r. do godz. 15:00 przy czym liczy się data wpływu oferty.

Rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka PPUH RAPID w upadłości likwidacyjnej, ul. Okopowa 20/12, 20-022 Lublin, w dniu 21 grudnia 2018r. godzina 10:00.

Z regulaminem przetargowym można zapoznać się na stronie internetowej.

Z operatem szacunkowym stanowiącym opinię o wartości nieruchomości można zapoznać się w kancelarii Syndyka w Lublinie, ul. Okopowa 20/12, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z syndykiem (693-397-818)."

Kontakt:

Syndyk masy upadłości PPUH RAPID Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

693-397-818

sekretariat@nsyndyk.pl

Syndyk masy upadłości PPUH RAPID Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Zadzwoń do oferenta
Zadzwoń do oferenta: 693-397-818
Powiedz, że znalazłaś/eś ofertę na Bezposrednie.com. Dziękujemy.
Wyślij wiadomość do oferenta
Wyślij wiadomość do oferenta

Zgadzam się też na otrzymanie:

reklama