Działka na sprzedaż, woj. zachodniopomorskie / dodano: 13.06.2018
Jarosława Dąbrowskiego, Koszalin
Cena: 538 400 PLN  (234,39 PLN/m²)
Powierzchnia działki
2297 m²
Typ działki
BUDOWLANA
Numer oferty
19552/3186/OGS
Data dodania
2018-06-13 16:28:02
Opis:

OBWIESZCZENIE

Syndyk masy upadłości Tomasza Szpila, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną o nr 604/3, o powierzchni 2.297,00 m2, obręb 15, położonej w Koszalinie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr KO1K/00079414/3, szczegółowo opisanej w „Operacie szacunkowym” z dnia 24 sierpnia 2017 r., sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Wojciecha Wojdyło, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą jak wartość oszacowania, tj. kwotę 538.400,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta złotych) brutto.

Ogólne warunki sprzedaży:

1. Przedmiot sprzedaży stanowi opisane powyżej prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

2. Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny składać należy w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 roku do godz. 12.00 w Kancelarii Syndyka: Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, ul. Młyńska 5A/1, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „sprzedaż Tomasz Szpil KW nr KO1K/00079414/3”.

3. Do oferty kupna dołączyć należy dowód wpłaty wadium w kwocie 10% wartości ceny wywołania na konto masy upadłości Tomasza Szpila w upadłości w BZ WBK S.A. 46 1090 2590 0000 0001 3464 0116.

4. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zwrotu wadium w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez syndyka lub odstąpienia przez niego od sprzedaży.

5. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej.

6. Z operatem szacunkowym oraz Regulaminem Sprzedaży zapoznać się można w Kancelarii Syndyka: Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, ul. Młyńska 5A/1, 61-670-73-73 od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 17.00 oraz na stronie internetowej Syndyka.

Kontakt:

Syndyk Łukasz Grenda

61-670-73-73

biuro@kancelariagrenda.pl

Syndyk Łukasz Grenda
Zadzwoń do oferenta
Zadzwoń do oferenta: 61-670-73-73
Powiedz, że znalazłaś/eś ofertę na Bezposrednie.com. Dziękujemy.
Wyślij wiadomość do oferenta
Wyślij wiadomość do oferenta

Zgadzam się też na otrzymywanie:

reklama