Działka na sprzedaż, woj. śląskie / dodano: 06.12.2018
Radocha, Sosnowiec
Cena: 1 400 000 PLN  (225,99 PLN/m²)
Powierzchnia działki
6195 m²
Numer oferty
21566/3186/OGS
Data dodania
2018-12-06 15:49:02
Opis:

Sosnowiec, dnia 28.11.2018

OGŁOSZENIE O TRZECIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Likwidator Zakładu Utylizacji Termicznej Odpadów i Osadów Ściekowych S.A. w likwidacji (tel. +48730 599 000; zutos.likwidacja@gmail.com) ogłasza, że dnia: 27.12.2018r o godz. 12:00 pod adresem: ul. Ostrogórska 43, 41-200 Sosnowiec, odbędzie się trzecia licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni 6195 m2, składającą się z działki o nr 4963/1, obręb ewidencyjny 0011 Sosnowiec, adres ul. Radocha 4a, 41-200 Sosnowiec, dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu prowadzi księgę wieczystą nr KA1S/00082675/9.

Prawo własności przysługuje Skarbowi Państwa, użytkownikiem wieczystym jest Zakład Utylizacji Termicznej Odpadów i Osadów Ściekowych S.A. w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu. Licytacją objęte jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości.

Teren nieruchomości jest nieogrodzony. Działka posiada kształt nieregularny, zbliżony do prostokąta. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą wewnętrzną, poprzez ustanowiony pas służebności o szerokości 4m, przez część działki 4963/2 wzdłuż granicy z działką nr 5025 i w pobliżu działki nr 5026. Służebność drogi koniecznej jest ujawniona w księdze wieczystej. Nieruchomość nie jest uzbrojona, podstawowe media (woda, energia elektryczna) znajdują się w zasięgu nieruchomości. Otoczenie stanowią tereny o przeznaczeniu pod usługi transportu, składowania.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi: 3 029,36 zł.

Dział trzeci („Ciężary i ograniczenia”) i czwarty („Hipoteki”) księgi wieczystej nie zawiera wpisów. Brak jest też innych zobowiązań, których przedmiotem byłaby ww. nieruchomość.

Wszelkie dodatkowe opisy i informacje o nieruchomości są do pobrania pod adresem:

https://link.do/fkYPy

Cena wywołania wynosi: 1 400 000,00 zł netto (jeden milion czterysta tysięcy złotych 00/100 netto)

plus obowiązująca stawka podatku VAT.

Licytant przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości 10% ceny wywołania netto, tj. 140 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, przelewem na rachunek bankowy Zakładu Utylizacji Termicznej Odpadów i Osadów Ściekowych S.A. w likwidacji o numerze:

PKO Bank Polski S.A. 56 1020 2313 0000 3902 0407 9232

W przypadku braku wpłacenia wadium w terminie wskazanym wyżej uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w licytacji. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra licytację, zarachowane zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał licytację przepada na rzecz Zakładu Utylizacji Termicznej Odpadów i Osadów Ściekowych S.A. w likwidacji, jeśli uchyli się on od zawarcia umowy lub nie dopełni innych warunków określonych w Regulaminie sprzedaży nieruchomości ZUTOŚ S.A. w likwidacji. Wadium wpłacone przez uczestników, którzy nie wygrali licytacji, zwraca się niezwłocznie po jej zakończeniu. Kwota wpłaconego wadium nie podlega oprocentowaniu ani waloryzacji.

Z uczestnikiem, który wygrał licytację, Likwidator Spółki uzgadnia czas i miejsce zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, przy czym termin zawarcia umowy nie może być późniejszy niż jeden miesiąc od dnia publicznej licytacji. W przypadku braku takiego uzgodnienia, czas i miejsce umowy sprzedaży nieruchomości wyznacza Likwidator Spółki, o czym pisemnie zawiadamia uczestnika, który wygrał licytację, przy czym termin zawarcia umowy nie może być późniejszy niż dwa miesiące od dnia publicznej licytacji. Nabywca jest obowiązany, najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym u notariusza terminem zawarcia umowy sprzedaży, wpłacić cenę brutto, pomniejszoną o wpłacone wadium, przelewem na rachunek bankowy zbywającego oraz dostarczyć do notariusza niezbędne do zawarcia umowy dokumenty. Wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego pokrywa nabywca. Jeżeli nabywca nie wpłaci w terminie wskazanym wyżej ceny nabycia lub nie dostarczy notariuszowi właściwych dokumentów, traci prawa wynikające z wygrania licytacji oraz wpłacone wadium.

Zakład Utylizacji Termicznej Odpadów i Osadów Ściekowych S.A. w likwidacji zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany, w każdym czasie, warunków udziału w przedmiotowej licytacji, jak również do odwołania licytacji.

Kontakt:

Zakład Utylizacji Termicznej Odpadów i Osadów Ściekowych S.A. w likwidacji

tel: +48730 599 000

zutos.likwidacja@gmail.com

Zakład Utylizacji Termicznej Odpadów i Osadów Ściekowych S.A. w likwidacji
Zadzwoń do oferenta
Zadzwoń do oferenta: +48 730 599 000
Powiedz, że znalazłaś/eś ofertę na Bezposrednie.com. Dziękujemy.
Wyślij wiadomość do oferenta
Wyślij wiadomość do oferenta

Zgadzam się też na otrzymanie:

reklama