Działka na sprzedaż, woj. podkarpackie / dodano: 14.06.2018
Rzeszowski, Trzebownisko, Łukawiec
Cena: 37 800 PLN  (35,29 PLN/m²)
Powierzchnia działki
1071 m²
Typ działki
BUDOWLANA
Numer oferty
19560/3186/OGS
Data dodania
2018-06-14 11:25:06
Opis:

Wójt Gminy Trzebownisko

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U z 2018 r., poz. 121 t.j.)

ogłasza

V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukawcu gm. Trzebownisko, woj. podkarpackie, stanowiącej własność Gminy Trzebownisko, oznaczonej jako:

działka nr 3848/1 o pow. 0,1071 ha

cena wywoławcza 37 800,00 zł za całość (netto) + 23% VAT

wadium wynosi 5 000,00 zł

Cena wywoławcza nieruchomości zostaje obniżona o 30% w stosunku do ceny wywoławczej obowiązującej na I przetargu z dnia 09 listopada 2017 r.

Postąpienie nie może być niższe, niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomość nie jest objęte ważnym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebownisko, zgodnie ze studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebownisko, uchwalonym przez Radę Gminy Trzebownisko uchwałą Nr XII/119/99 z dnia 17.12.1999 r. z późn. zm., które poprzedza opracowanie nowego planu, ale nie stanowi prawa miejscowego, działka ta leży w terenach oznaczonych symbolem MU tj. obszary zabudowy mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej, zagrodowej. Dla nieruchomości wydana jest decyzje o warunkach zabudowy.

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Nieruchomość zlokalizowana jest w wschodniej części wsi Łukawiec, kształtem zbliżona do trapezu. Północno – wschodnia granica nieruchomości przylega do drogi asfaltowej.

Istnieje możliwość uzbrojenia nieruchomości. Przed rozpoczęciem inwestycji, na nieruchomości należy wykonać badanie geologiczne gruntu. Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2018r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Trzebownisku.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium, które należy wpłacić w pieniądzu polskim przelewem na konto Gminy Trzebownisko w Banku Spółdzielczym w Jasionce Nr 24 9191 0000 2001 0000 0143 0062 do dnia 9 lipca 2018 r. ( liczy się termin wpływu na rachunek bankowy) z dopiskiem „wadium i nr działki”.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w podanym miejscu i w terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzebownisko, w miejscowości Łukawiec, na stronie internetowej oraz w prasie.

Szczegółowe informacje dotyczące w / w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Trzebownisku p.14, tel. (017) 77- 13- 714.

„Urząd Gminy Trzebownisko przetwarza dane osobowe uczestników przetargu. Więcej szczegółów jest dostępne na stronie internetowej w zakładce Ogłoszenie i Informacje."

Wójt Gminy Trzebownisko

Kontakt:

Urząd Gminy Trzebownisko

tel: (017) 77- 13- 714

poczta@trzebownisko.pl

Urząd Gminy Trzebownisko
Zadzwoń do oferenta
Zadzwoń do oferenta: (017) 77- 13- 714
Powiedz, że znalazłaś/eś ofertę na Bezposrednie.com. Dziękujemy.
Wyślij wiadomość do oferenta
Wyślij wiadomość do oferenta

Zgadzam się też na otrzymywanie:

reklama