Działka na sprzedaż, woj. podkarpackie / dodano: 14.06.2018
Rzeszowski, Trzebownisko, Wólka Podleśna
Cena: 86 000 PLN  (67,35 PLN/m²)
Powierzchnia działki
1277 m²
Typ działki
BUDOWLANA
Numer oferty
19561/3186/OGS
Data dodania
2018-06-14 11:40:09
Opis:

Wójt Gminy Trzebownisko

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)

ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Wolce Podleśnej gm. Trzebownisko, woj. podkarpackie, stanowiących własność Gminy Trzebownisko, oznaczonych jako:

- nr 1095/55 o pow. 0,1277 ha

cena wywoławcza 86 000,00 zł za całość (netto) + 23% VAT

wadium wynosi 6 000,00 zł

- nr 1095/58 o pow. 0,1790 ha

cena wywoławcza 115 000,00 zł za całość (netto) + 23% VAT

wadium wynosi 8 000,00 zł

Postąpienie nie może być niższe, niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Nieruchomości nie są objęte ważnym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Gminy Trzebownisko, ale wydane są dla nich decyzje o warunkach zabudowy rodzaj zabudowy - mieszkaniowa jednorodzinna.

Nieruchomości nie są obciążone i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Nieruchomości zlokalizowane są na północny zachód od centrum wsi. Istnieje możliwość uzbrojenia. Przed rozpoczęciem inwestycji na nieruchomościach należy wykonać badanie geologiczne gruntu.

Północno- wschodnią część nieruchomości nr 1095/58 przecina napowietrzna linia elektroenergetyczna.

Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie księga wieczysta nr RZ1Z/00075279/8. Nieruchomości są sprzedawane na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2018r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Trzebownisku.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium, które należy wpłacić w pieniądzu polskim w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na konto Gminy Trzebownisko w Banku Spółdzielczym w Jasionce Nr 24 9191 0000 2001 0000 0143 0062 do dnia 9 lipca 2018 r. (liczy się termin wpływu na rachunek bankowy) z dopiskiem „wadium i nr działki”. Wadium należy wpłacić na każdą działkę osobno.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w podanym miejscu i w terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzebownisko, w miejscowości Wólka Podleśna, na stronie internetowej oraz w prasie.

Szczegółowe informacje dotyczące w / w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Trzebownisku p.14, tel. (017) 77- 13- 714.

„Urząd Gminy Trzebownisko przetwarza dane osobowe uczestników przetargu. Więcej szczegółów jest dostępne na stronie internetowej w zakładce Ogłoszenie i Informacje."

Wójt

Gminy Trzebownisko

Kontakt:

Urząd Gminy Trzebownisko

tel: (017) 77- 13- 714

poczta@trzebownisko.pl

Urząd Gminy Trzebownisko
Zadzwoń do oferenta
Zadzwoń do oferenta: (017) 77- 13- 714
Powiedz, że znalazłaś/eś ofertę na Bezposrednie.com. Dziękujemy.
Wyślij wiadomość do oferenta
Wyślij wiadomość do oferenta

Zgadzam się też na otrzymywanie:

reklama