Działka na sprzedaż, woj. dolnośląskie / dodano: 06.12.2018
Wałbrzyski, Jedlina-Zdrój
Cena: 34 000 PLN  (45,52 PLN/m²)
Powierzchnia działki
747 m²
Typ działki
BUDOWLANA
Numer oferty
21559/3186/OGS
Data dodania
2018-12-06 15:19:05
Opis:

Jedlina-Zdrój, dnia 26.11.2018 r.

GPM.6840.26.2017

WYCIĄG

Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

B U R M I S T R Z M I A S T A J E D L I N A-Z D R Ó J

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,0747 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Jodłowej oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 685/2, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00068225/6.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

1) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 685/2 oznaczona jest symbolem 7MN z zapisem teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 2KDW z zapisem droga wewnętrzna.

2) w ewidencji gruntów działka nr 685/2 oznaczona jest użytkiem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

CENA WYWOŁAWCZA: 34 000 zł

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%.

TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU:

Przetarg odbędzie się w dniu

7 stycznia 2019 r. o godz. 11.00

w siedzibie Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Poznańskiej nr 2.

WYSOKOŚĆ WADIUM:

Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój w PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu nr13102050950000560200114280 w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych), nie później niż 31 grudnia 2018 r., z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie):

„wadium – działka nr 685/2”.

INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O PRZETARGU:

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta () i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój ().

DANE TELEADRESOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU:

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska nr 2

748510963

nieruchomosci@jedlinazdroj.eu

Sporządziła: J. Wiśniewska

Kontakt:

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

748510963

nieruchomosci@jedlinazdroj.eu

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Zadzwoń do oferenta
Zadzwoń do oferenta: 748510963
Powiedz, że znalazłaś/eś ofertę na Bezposrednie.com. Dziękujemy.
Wyślij wiadomość do oferenta
Wyślij wiadomość do oferenta

Zgadzam się też na otrzymanie:

reklama