Handlowo-usługowy na sprzedaż, woj. mazowieckie / dodano: 09.11.2018
Warszawa, Praga-Północ
Cena: 50 000 PLN  (543,48 PLN/m²)
Powierzchnia
92 m²
Numer oferty
1527131313
Data aktualizacji
2018-11-10 02:01:27
Opis:

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU i AUKCJI

Syndyk Masy Upadłości spółki RONDO-BIS sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000227247) ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości spółki Rondo-Bis sp. z o.o. w upadłości z siedzibą przy ul. Targowa/Ząbkowska Przejście Podziemne w Warszawie (NIP5241024186, KRS: 0000227247)

Sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości spółki Rondo-Bis sp. z o.o. w upadłości może nastąpić za cenę nie niższą jak 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), która to cena stanowi cenę wywoławczą w niniejszym przetargu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1.Złożenie oferty wraz z wymaganymi dokumentami i innymi danymi, sporządzonymi, w oparciu o wytyczne wskazane w Warunkach przetargu i aukcji należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2018r.(decyduje data wpływu do Sądu) w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia z dopiskiem NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Rondo-Bis sp. z o.o. w upadłości ”, sygn. akt X GUp 688/18 na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

2.Wpłata wadium najpóźniej do dnia 14 grudnia 2018 roku (decyduje data wpływu na konto) w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości nr 41 1020 1042 0000 8702 0010 0867 z dopiskiem "Wadium",

Ponadto syndyk wskazuje, że:

1.Cena wywoławcza przedmiotu przetargu co najmniej wynosi 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT.

2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2018 roku, o godz. 09.00, w sali nr A119, w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A.

3.Sędzia - komisarz oraz Syndyk Masy Upadłości zastrzegają sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert lub odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyn.

3.Z przedmiotem przetargu oraz operatem, a także Warunkami przetargu i aukcji można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem (693-018-954), w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie przy ul. Wroniej 45/175 bądź miejscu siedziby spółki. Operat szacunkowy dostępny jest także w czytelni Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Adrian
Zadzwoń do oferenta
Zadzwoń do oferenta: 693018954
Powiedz, że znalazłaś/eś ofertę na Bezposrednie.com. Dziękujemy.
Wyślij wiadomość do oferenta
Wyślij wiadomość do oferenta

Zgadzam się też na otrzymanie:

reklama