Lokal na sprzedaż, woj. dolnośląskie / dodano: 11.09.2019
Kłodzki, Polanica-Zdrój
Cena: 1 292 000 PLN  (2763,64 PLN/m²)
Powierzchnia
467,5 m²
Piętro
1
Typ nieruchomości
HANDLOWO-USŁUGOWY
Numer oferty
6970/3186/OOS
Data aktualizacji
2019-09-19 17:02:07
Opis:

- OGŁOSZENIE O PRZETARGU -

FUNDUSZ WCZASÓW PRACOWNICZYCH SP. Z O.O.

z siedzibą w Warszawie, 02-793 Warszawa, ul. Belgradzka 48 lok. 7

(dalej jako: „Spółka”)

podaje do publicznej wiadomości informację o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego

nieograniczonego na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

POLANICA ZDRÓJ ul. PIASTOWSKA 6, powiat KŁODZKI, woj. DOLNOŚLĄSKIE,

Księga Wieczysta Nr: SW1K/00058433/4

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona: dz. ew. nr 425/1 AM-8 obręb 0002 STARY ZDRÓJ o pow. 0,1188 ha, zabudowana budynkiem niefunkcjonującego Domu Wczasowego „SYRENA II” o pow. użytkowej 467,50 mkw. Budynek wzniesiony ok. 1920 r. Budynek wolnostojący, składa się z składa się z dwóch kondygnacji nadziemnych oraz poddasza, częściowo podpiwniczony. W budynku znajduje się 22 pokoi hotelowych oraz zaplecze socjalne.

Nieruchomość stanowi przedmiot prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Polanicy Zdroju „Stary Zdrój – Południe”, wprowadzonym uchwałą Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju Nr XXI/141/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r., na mapie dokumentu planowania przestrzennego obszar nieruchomości oznaczony jest symbolem UZ/MT 2 – usługi lecznictwa uzdrowiskowego oraz obiekty i usługi związane z obsługą ruchu turystycznego. Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: przebudowę, rozbudowę, remonty istniejących obiektów i urządzeń oraz lokalizację nowych, związanych z usługami lecznictwa uzdrowiskowego; lokalizację nowych obiektów i usług związanych z obsługą ruchu turystycznego, w tym wydzielanie działek pod taką funkcję; lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym wydzielanie działek pod ww. komunikację; lokalizację niezbędnych obiektów pomocniczych, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym wydzielanie działek pod ww. urządzenia. Dla terenu oznaczonego symbolem UZ/MT2 jako funkcję uzupełniającą ustala się: usługi komercyjne nieuciążliwe związane z obsługą kuracjuszy oraz ruchu turystycznego.

Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu.

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.292.000 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące 00/100) netto.

2. Minimalna wysokość postąpienia 13.000 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100).

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 129.200 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100) na rachunek bankowy Spółki o numerze: 02 1090 2590 0000 0001 3620 8234, najpóźniej do dnia 15.10.2019 r.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 17.10.2019 r. o godz. 13:00 w Lądku-Zdrój siedzibie Domu Wypoczynkowego Rybniczanka Wanda (ośrodku wypoczynkowym Funduszu Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o.) przy ul. Paderewskiego 5, 57-540 Lądek-Zdrój.

5. Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się z Regulaminem sprzedaży nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu należących do Spółki (dalej jako „Regulamin”), który został opublikowany na stronie internetowej Spółki pod adresem: oraz wyłożony w siedzibie Spółki: 02-793 Warszawa, ul. Belgradzka 48 lok. 7.

6. Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się z treścią obwieszczenia szczegółowego o przetargu opublikowanego na stronie internetowej Spółki pod adresem: , oraz wywieszonego w siedzibie spółki: 02-793 Warszawa, ul. Belgradzka 48 lok. 7, Warszawa.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Spółki (02-793 Warszawa ul. Belgradzka 48 lok. 7) lub pod numerem telefonu+22 446 89 01.

Kontakt:

Fundusz Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o.

+22 446 89 01

akaczorowska@fwp.pl

Fundusz Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o.
Zadzwoń do oferenta
Zadzwoń do oferenta: +22 446 89 01
Powiedz, że znalazłaś/eś ofertę na Bezposrednie.com. Dziękujemy.
Wyślij wiadomość do oferenta
Wyślij wiadomość do oferenta

Zgadzam się też na otrzymanie:

reklama