Lokal na sprzedaż, woj. pomorskie / dodano: 13.06.2018
Długa, Słupsk
Cena: 809 500 PLN  (777,89 PLN/m²)
Powierzchnia
1040,63 m²
Piętro
parter
Typ nieruchomości
HANDLOWO-USŁUGOWY
Numer oferty
5831/3186/OOS
Data dodania
2018-06-13 16:42:01
Opis:

OBWIESZCZENIE

Syndyk masy upadłości Tomasza Szpila, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynków handlowo – usługowych o powierzchni użytkowej 1.040,63 m2, stanowiącej działki ewidencyjne nr 1063, 1064, 1065, o łącznej pow. 1.223,00 m2, obręb 0013, położonej w Słupsku przy ul. Długiej 34 w województwie pomorskim, zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00016846/6, szczegółowo opisanej w „Operacie szacunkowym” z dnia 24 sierpnia 2017 r., sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Wojciecha Wojdyło, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą jak wartość oszacowania, tj. kwotę 809.500,00 zł (słownie: osiemset dziewięć tysięcy pięćset złotych) brutto.

Ogólne warunki sprzedaży:

1. Przedmiot sprzedaży stanowi opisane powyżej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynków handlowo – usługowych.

2. Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny składać należy w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 roku do godz. 12.00 w Kancelarii Syndyka: Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, ul. Młyńska 5A/1, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „sprzedaż Tomasz Szpil KW nr SL1S/00016846/6”.

3. Do oferty kupna dołączyć należy dowód wpłaty wadium w kwocie 10% wartości ceny wywołania na konto masy upadłości Tomasza Szpila w upadłości w BZ WBK S. A. 46 1090 2590 0000 0001 3464 0116.

4. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zwrotu wadium w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez syndyka lub odstąpienia przez niego od sprzedaży.

5. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej.

6. Z operatem szacunkowym oraz Regulaminem Sprzedaży zapoznać się można w Kancelarii Syndyka: Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, ul. Młyńska 5A/1, 61-670-73-73 od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 17.00 oraz na stronie internetowej Syndyka.

Kontakt:

Syndyk Łukasz Grenda

61-670-73-73

biuro@kancelariagrenda.pl

Syndyk Łukasz Grenda
Zadzwoń do oferenta
Zadzwoń do oferenta: 61-670-73-73
Powiedz, że znalazłaś/eś ofertę na Bezposrednie.com. Dziękujemy.
Wyślij wiadomość do oferenta
Wyślij wiadomość do oferenta

Zgadzam się też na otrzymywanie:

reklama