Lokal na sprzedaż, woj. małopolskie / dodano: 12.07.2018
Lipowa, Kraków
Cena: 1 520 115 PLN  (2062,77 PLN/m²)
Powierzchnia
736,93 m²
Piętro
parter
Typ nieruchomości
HANDLOWO-USŁUGOWY
Numer oferty
5907/3186/OOS
Data dodania
2018-07-12 15:45:07
Opis:

PRZETARG OFERTOWY

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie ul. Cementowa 8

Ogłasza

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

- prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej o pow.0,092ha (działka nr 174/5 i 174/8)

oraz prawa własności znajdujących się na tej nieruchomości:

- budynek techniczno-biurowy, murowany, podwyższony parter o kub. 1546,17 m3, powierzchnia użytkowa 302,43m2

- wiata magazynowa z instalacja elektryczną o kub. 2880m3, powierzchnia użytkowa 279,30m3

- budynku magazynowego z instalacją elektryczną o kub.1081,18,00m3, powierzchnia użytkowa 155,2m2

- placu wokół budynków o pow. 160 m2

- ogrodzenia terenu z siatki stalowej na podmurówce

- instalacji elektrycznej, wody, kanalizacji i gazowej

położonych w Krakowie przy ul. Lipowej 3

Cena wywoławcza łączna wynosi1 520 115,00 zł (netto)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg” w Sekretariacie Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie ul. Cementowa 8 31-983 Kraków, ul. Cementowa 8 do dnia 14.09.2018r do godz. 09:00 oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej na trzy dni przed terminem przetargu na konto w Banku Deutsche Bank Polska SA 08 1910 1048 2116 0004 3297 0001, którego kopię należy dołączyć do oferty.

Otwarcie kopert i rozstrzygnięcie przetargu przez Komisję Przetargową nastąpi w dniu 17.09.2018r o godz.10:00 w siedzibie Instytutu.

Notarialna umowa sprzedaży przedmiotu przetargu zostanie zawarta po uzyskaniu zgody Ministra Przedsiębiorczości i Rozwoju oraz po wpłaceniu całości ceny nabycia na konto podane wyżej.

Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone.

Wadium przechodzi na rzecz sprzedawcy jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie w ciągu 7 dni od daty przetargu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Instytutu w razie niedojścia do zawarcia umowy z przyczyn lezących po stronie oferenta, który wygra przetarg.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu sprzedaży można uzyskać w godz. od 8:00 do 14:00, (12) 683 79 20, 602 47 52 21

Nieruchomość można oglądać w dniach roboczych po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu jw.

Kontakt:

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

(12) 683 79 20, 602 47 52 21

t.zajac@icimb.pl

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zadzwoń do oferenta
Zadzwoń do oferenta: (12) 683 79 20, 602 47 52 21
Powiedz, że znalazłaś/eś ofertę na Bezposrednie.com. Dziękujemy.
Wyślij wiadomość do oferenta
Wyślij wiadomość do oferenta

Zgadzam się też na otrzymywanie:

reklama