Lokal na sprzedaż, woj. opolskie / dodano: 09.10.2019
Pocztowa, Nyski, Paczków
Cena: 761 266 PLN  (656,94 PLN/m²)
Powierzchnia
1158,8 m²
Piętro
1
Typ nieruchomości
HANDLOWO-USŁUGOWY
Numer oferty
7037/3186/OOS
Data dodania
2019-10-09 23:25:04
Opis:

TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A,

Oddział w Opolu, 45-047 Opole, ul. Waryńskiego 1,

NIP:6110202860, Regon230179216, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy560 575 920,52 PLN wniesiony w całości

ZAPRASZA

do składania pisemnych ofert na zakup nieruchomości położonej

w Paczkowie przy ul. Pocztowej 11

Sprzedażą objęte jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 434/3, k.m. 1, obręb 0001, o pow. 0,2334 ha wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli.

Nieruchomość położona jest w Paczkowie, przy ul. Pocztowej nr. 11 w powiecie nyskim, w województwie opolskim.

Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą Nr OP1N/00031484/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nysie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Oferowana cena nabycia nieruchomości nie może być niższa od kwoty 761 266, 00 PLN netto, (słownie: siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 00/100).

Podatek zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium wynosi 76 127,00 PLN ( słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia siedem zł. 00/100).

Oferty pisemne winny wpłynąć do dnia 25.10.2019 r. do godz. 8:00, do kancelarii Spółki mieszczącej się przy ul. Oleskiej 3, 45-052 Opole.

Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej.

Postępowanie ofertowe odbędzie się w dniu 25.10.2019 r., o godz. 9:00 w siedzibie Spółki Oddziału Opole przy ul. Waryńskiego nr 1 (pokój nr 308).

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 77/889 75 44, kom.516 110 178 oraz osobiście w pok. nr 110 w Nysie przy ul. Bramy Grodkowskiej nr 2, w dniach od 01.10.2019 r. do 24.10.2019 r., w godz. od 8:00 do 14:00 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku).

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu oraz o warunkach przetargu zostały udostępnione na stronach internetowych: oraz

Kontakt:

TAURON Dystrybucja S.A.

516 110 178

miroslaw.kawonczyk@tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A.
Zadzwoń do oferenta
Zadzwoń do oferenta: 516 110 178
Powiedz, że znalazłaś/eś ofertę na Bezposrednie.com. Dziękujemy.
Wyślij wiadomość do oferenta
Wyślij wiadomość do oferenta

Zgadzam się też na otrzymanie:

reklama