Magazyn na sprzedaż, woj. lubelskie / dodano: 06.12.2018
Bialski, Biała Podlaska, Stary Sławacinek
Cena: 720 000 PLN  (717,13 PLN/m²)
Powierzchnia
1004 m²
Piętro
parter
Typ nieruchomości
magazyn
Numer oferty
6284/3186/OOS
Data dodania
2018-12-06 15:38:02
Opis:

Syndyk masy upadłości PPUH RAPID Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Białej Podlaskiej (sygn. akt. IX GUp 10/15) ogłasza przetarg ofertowy, pisemny, nieograniczony na wybór nabywcy:

NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA - prawo do zabudowanej nieruchomości położonej w Sławacinku Starym 146, jednostka ewidencyjna - Biała Podlaska, obręb – Sławacinek Stary, na którą składają się działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 111/4 o pow. 0,2749 ha, 111/1 o pow. 0,1447 ha oraz 4071 o pow. 0,3331 ha, tworzących jedną parcelę o pow. 7 527,00 m2, zabudowanych dwoma budynkami: magazynowo-produkcyjnym o pow. użytkowej 336,00 m2 i budynkiem biurowo-administracyjnym o pow. użytkowej 133,00 m2 oraz tymczasowym przykryciem namiotowym przeznaczonym na cele magazynowe o pow. użytkowej 535,00 m2, dla której urządzono księgi wieczyste numer LU1B/00077104/0 i LUiB/00116101/5, za cenę nie niższą niż 720 000,00 PLN (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy PLN).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „RAPID” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Białej Podlaskiej prowadzony w Banku Pekao SA O/Lublin 61 1240 2470 1111 0010 6311 5614 w terminie do dnia 19 grudnia 2018r. (decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy).

Oferty należy kierować, w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie o formacie nie większym niż A4, umieszczonej w drugiej nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją: „Oferta przetargowa na zakup nieruchomości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „RAPID” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Białej Podlaskiej – nie otwierać” na adres: Kancelaria Syndyka PPUH RAPID w upadłości likwidacyjnej, ul. Okopowa 20/12, 20-022 Lublin, w terminie do dnia 20 grudnia 2018r. do godz. 15:00 przy czym liczy się data wpływu oferty.

Rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka PPUH RAPID w upadłości likwidacyjnej, ul. Okopowa 20/12, 20-022 Lublin, w dniu 21 grudnia 2018r. godzina 10:00.

Z regulaminem przetargowym można zapoznać się na stronie internetowej.

Z operatem szacunkowym stanowiącym opinię o wartości nieruchomości można zapoznać się w kancelarii Syndyka w Lublinie, ul. Okopowa 20/12, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z syndykiem (693-397-818)."

Kontakt:

Syndyk masy upadłości PPUH RAPID Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

693-397-818

sekretariat@nsyndyk.pl

Syndyk masy upadłości PPUH RAPID Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Zadzwoń do oferenta
Zadzwoń do oferenta: 693-397-818
Powiedz, że znalazłaś/eś ofertę na Bezposrednie.com. Dziękujemy.
Wyślij wiadomość do oferenta
Wyślij wiadomość do oferenta

Zgadzam się też na otrzymanie:

reklama