Magazyn na sprzedaż, woj. mazowieckie / dodano: 09.10.2019
Chorzowska, Radom
Cena: 860 400 PLN  (578,93 PLN/m²)
Powierzchnia
1486,2 m²
Piętro
parter
Typ nieruchomości
magazyn
Numer oferty
7038/3186/OOS
Data dodania
2019-10-09 23:25:04
Opis:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI AGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu

ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki

Nieruchomości położonej w Radomiu, przy ul. Chorzowskiej 14, na którą składa się:

prawo użytkowania wieczystego gruntu-działek o nr 78/5 o pow.: 405m2, 78/6 o pow.: 812m2 i 78/7 o pow.: 916m2 o łącznej powierzchni: 2.133m2 wraz z usytuowanym na nieruchomości budynkiem magazynowo biurowym (Księga Wieczysta nr RA1R/00108959/8)

prawo wieczystego użytkowania gruntu (współużytkowanie wieczyste w części 35/100) działki niezabudowanej nr 79/5 o pow. 996m2 (Księga Wieczysta nr RA1R/00101966/1)

za cenę nie niższą niż 60% wartości jej oszacowania, tj. 860.400,00zł. netto (słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta złotych 00/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT.

1. Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie syndyka: w zakładce „Ogłoszenia i przetargi"

2. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać na: (w tym: operaty szacunkowe nieruchomości – zakładka ”Oferta sprzedaży nieruchomości” i Regulaminy Sprzedaży – zakładka ”Ogłoszenia i przetargi”) oraz pod nr telefonu:668 495 147 lub602 154 063 lub603 350 571 oraz za pośrednictwem adresu kancelariasyndyka1@interia.pl.orazsekretariat@agdmarket.eu.Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

3. Warunkiem uczestnictwa w procedurze wyłonienia nabywcy i dalej sprzedaży jest złożenie oferty i wpłata wadium w wysokości 50.000,00zł. na konto masy upadłości w Santander Bank Polska S.A. nr: 98 1090 2590 0000 0001 3497 1793 w terminie do składania ofert i dołączenie do oferty dowodu uiszczenia wadium.

4. Oferty pisemne m.in. z proponowaną ceną, terminem i sposobem zapłaty opracowane wg wytycznych określonych w §4 Regulaminu Sprzedaży umieszczonym na stronie internetowej: w zakładce „Ogłoszenia i przetargi” składać należy w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie o sprzedaży, tj. do dnia 06.11.2019r. włącznie w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk Masy Upadłości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości, 44 – 100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113 z adnotacją:

„Oferta na zakup nieruchomości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości położonej w Radomiu przy ul. Chorzowskiej 14”

5. Otwarcie i rozpoznanie ofert oraz procedowanie w przedmiocie wyboru oferenta i dalej sprzedaży nastąpi w trybie kreślonym w §6 Regulaminu Sprzedaży umieszczonym na stronie internetowej: w zakładce „Ogłoszenia i przetargi”.

6. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie maksymalnie 4 (czterech) miesięcy od daty podjęcia uchwały przez Radę Wierzycieli w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości wg wymagań określonych w §6 Regulaminu Sprzedaży umieszczonym na stronie internetowej: w zakładce „Ogłoszenia i przetargi”.

7. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od procedury sprzedaży bez podania przyczyny.

Kontakt:

Syndyk Masy Upadłości AGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu

602 154 063

kancelariasyndyka1@interia.pl

Syndyk Masy Upadłości AGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu
Zadzwoń do oferenta
Zadzwoń do oferenta: 602 154 063
Powiedz, że znalazłaś/eś ofertę na Bezposrednie.com. Dziękujemy.
Wyślij wiadomość do oferenta
Wyślij wiadomość do oferenta

Zgadzam się też na otrzymanie:

reklama