Mieszkanie na sprzedaż, woj. śląskie / dodano: 16.05.2018
Os. 1000-Lecia, Jastrzębie-Zdrój
Cena: 60 000 PLN  (1216,05 PLN/m²)
Powierzchnia mieszkalna
49,34 m²
Liczba pokoi
1
Piętro
3
Numer oferty
4198/3186/OMS
Data dodania
2018-05-16 13:45:04
Opis:

Syndyk masy upadłości Leszka Sosków w toku postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Gliwicach pod sygn. akt: XII GUp 60/16, ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Jastrzębiu-Zdroju na Osiedlu 1000-lecia 22/5 o powierzchni użytkowej 49,34 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju prowadzi księgę wieczystą numer GL1J/00032485/6.

Cena wywoławcza wynosi 60 000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości: 13 2490 0005 0000 4000 4928 6671 – w takim terminie, aby uznanie rachunku bankowego kwotą wadium nastąpiło przed upływem terminu składania ofert. Oferty bez uiszczonego wadium nie będą rozpatrywane.

Pisemne oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w biurze syndyka przy ul. Porcelanowej 19, 40-246 Katowice, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „SOSKÓW LESZEK – PRZETARG NIERUCHOMOŚĆ NIE OTWIERAĆ” w godzinach od 9.30 do 15.00 lub przesłać pocztą.

Termin składania ofert upływa dnia 5 czerwca 2018 r. do godz. 15.00

(decyduje data i godzina wpływu oferty).

Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego Komisarza w dniu 6 czerwca 2018 roku o godz. 14:45 w Sądzie Rejonowym w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 23, sala nr 112.

Oferta winna spełniać warunki określone w regulaminie przetargu. Oferty niespełniające tych warunków nie będą rozpatrywane.

Z regulaminem przetargu oraz informacjami o zbywanej nieruchomości można zapoznać się w biurze syndyka przy ul. Porcelanowej 19, 40-246 Katowice, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 15.00 (wymagany wcześniejszy kontakt telefoniczny797 599 064 lub601 321 401). Regulamin przetargu, jak również informacje o zbywanym prawie, dostępne są także na stronie internetowejprzetargi/

Dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerem telefonu:797 599 064.

Kontakt:

Syndyk masy upadłości Leszka Sosków

797 599 064

marcin.jawor@syndyk.katowice.pl

Syndyk masy upadłości Leszka Sosków
Zadzwoń do oferenta
Zadzwoń do oferenta: 797 599 064
Powiedz, że znalazłaś/eś ofertę na Bezposrednie.com. Dziękujemy.
Wyślij wiadomość do oferenta
Wyślij wiadomość do oferenta

Zgadzam się też na otrzymywanie:

reklama