Mieszkanie do wynajęcia, woj. śląskie / dodano: 10.06.2021
Obrońców Warszawy, Sosnowiec
Cena: 14 700 PLN  (401,97 PLN/m²)
Powierzchnia mieszkalna
36,57 m²
Liczba pokoi
1
Piętro
1
Numer oferty
1721/3186/OMW
Data dodania
2021-06-10 18:05:41
Opis:

ŚLĄSKO - DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SPÓŁKA Z O. O.

Z SIEDZIBĄ POD ADRESEM: UL. GLIWICKA 204, 40-860 KATOWICE, KAPITAŁ ZAKŁADOWY:125 030 600,00 ZŁ

NIP 634-12-60-857, REGON273021217,

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH: KRS 0000077664

OGŁOSZENIE

KONKURS NA NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH W ZARZĄDZANYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Złożenie wypełnionego wniosku wraz z ofertą* w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym, zawierającego:

1. Zaświadczenie: o zatrudnieniu i wysokości dochodów z ostatnich 3 miesięcy brutto, zawierające informację na jaki okres zawarta jest umowa o pracę lub odcinek renty, albo emerytury, bądź - w przypadku braku stałego dochodu Oferenta - oświadczenie (z notarialnym poświadczeniem podpisu) osób, które będą ponosiły w imieniu Oferenta koszty opłat czynszowych.

2. Zaświadczenie (potwierdzone przez administratora lokalu) dotyczące aktualnego miejsca zamieszkania Oferenta wraz z informacją kto posiada tytuł prawny do lokalu, o zadłużeniu w opłacie czynszowej oraz, czy lokal jest objęty wyrokiem eksmisyjnym.

3. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

4. Upoważnienie do sprawdzenia informacji gospodarczych o konsumencie w Krajowym Rejestrze Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A.

5. Oświadczenie dotyczące stanu cywilnego Oferenta oraz oświadczenie dotyczące tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego.

6. Oświadczenie Oferenta, że remont lokalu wykona we własnym zakresie i na własny koszt oraz, że nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec Wynajmującego.

7. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami konkursu ujętymi w "Regulaminie wynajmu wolnych lokali mieszkalnych i przenoszenia praw do wierzytelności w Śląsko-Dąbrowskiej Spółce Mieszkaniowej Sp. z o. o." oraz „Regulaminie przenoszenia praw do wierzytelności w Śląsko-Dąbrowskiej Spółce Mieszkaniowej Sp. z o.o. i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

8. Wpłata wadium w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu oraz dostarczenie dowodu wpłaty wadium do chwili otwarcia ofert przelewem bankowym na konto PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

*Druki: „Wniosek o wynajem mieszkania za wykup wierzytelności”, „Oferta na wykup wierzytelności”, „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych”, „Upoważnienie do sprawdzenia informacji gospodarczych o konsumencie” oraz „Oświadczenie dotyczące stanu cywilnego Oferenta oraz oświadczenie dotyczące tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego” dostępne są w poszczególnych Administracjach Spółki oraz do pobrania na stronie internetowej powyżej ().

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty wraz z wnioskiem należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH” (imię i nazwisko oraz adres lokalu którego dotyczy oferta)

w terminie do dnia 25 czerwca 2021r. (piątek) w sekretariacie Śląsko – Dąbrowskiej Spółki

Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach do godziny 14:00.

Informacji merytorycznych w przedmiocie ogłoszonego konkursu udziela również Dział Gospodarowania Nieruchomościami w Spółce pod numerem telefonu:

32/781-66-16 wew. 120, 123 lub+48728 350 017.

OGLĘDZINY LOKALI MIESZKALNYCH:

Lokale mieszkalne można oglądać w dni robocze w terminie od dnia 11.06.2021r. do dnia 25.06.2021r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracjach wskazanych w tabeli powyżej.

Termin i miejsce licytacji:

O terminie licytacji zostaną powiadomieni telefonicznie i pocztą elektroniczną Oferenci, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu. Licytacja kwoty wierzytelności mieszkań na najem, odbędzie się w wyznaczonym przez Komisję terminie w siedzibie Spółki przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach w sali konferencyjnej.

Informujemy, że od wylicytowanej kwoty cesji wierzytelności najemca jest zobowiązany do uiszczenia 1% podatku od czynności cywilno-prawnych.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia

od przeprowadzenia konkursu w części lub w całości bez podania przyczyny.

Oferta na wykup wierzytelności do wniosku o najem mieszkania

Oferty mieszkań do wynajęcia

Oświadczenia

Upoważnienie do sprawdzenia inf. gosp. o konsumencie

Wniosek o wynajem mieszkania za wykup wierzytelności

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Kontakt:

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.

728 350 017

nieruchomosci@

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.
Zadzwoń do oferenta
Zadzwoń do oferenta: 728 350 017
Powiedz, że znalazłaś/eś ofertę na Bezposrednie.com. Dziękujemy.
Wyślij wiadomość do oferenta
Wyślij wiadomość do oferenta

Zgadzam się też na otrzymanie:

reklama