Obiekt na sprzedaż, woj. wielkopolskie / dodano: 11.07.2018
Żniwna, Rawicki (Pow.), Rawicz (Gm.), Masłowo
Cena: 123 108 PLN  (312,66 PLN/m²)
Powierzchnia
393,74 m²
Typ nieruchomości
obiekt
Numer oferty
42
Data aktualizacji
2018-07-11 15:50:16
Opis:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI NKW PO1R/00026213/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawiczu Mikołaj Kobus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu30-07-2018 o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Rawiczu z siedzibą przy ul. I. Buszy 1, 63-900 Rawicz, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej przy ul.Żniwna 4, Masłowo, 63-900 Rawicz, dla której Sąd Rejonowy w Rawiczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1R/00026213/9.

Opis nieruchomości:

Przedmiotem szacowania jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem o charakterze użytkowym – byłej stolarni, usytuowanym na działce oznaczonej nr geodezyjnym 284/5. Budynek nie jest wykończony (brak m.in.: okna, parapetów, okładzin, na piętrze częściowo brak tynków), nieruchomość na dzień oględzin nieruchomości nie była użytkowana. Budynek stanowi funkcjonalną całość z częścią budynku znajdującą się na działce sąsiedniej nr 284/6. Szacowana nieruchomość to obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, pochodzący z około 1991 roku. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z pustaków. Strop w budynku betonowy, opierzenia blacha ocynk. Dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej, pokryty dachówką ceramiczną. Okna drewniane, drzwi i bramy zewnętrzne drewniane. Tynki zewnętrzne typowo cementowo – wapienne, na wysokości 1 metra cokół z kamienia. Posadzki w budynku betonowe. Na parterze znajduje się pomieszczenie z wydzielonym prowizorycznym WC. Pomieszczenia na parterze oddzielone drewnianą ścianą. Nieruchomość jest wyposażona w instalację elektryczną oraz siłową. W części mieszkalnej (nie stanowiącej przedmiotu wyceny) jest również instalacja wodociągowa i kanalizacyjna. W budynku znajdują się rozprowadzenia od centralnego ogrzewania – grzejniki i obiekt w okresie zimowym jest sporadycznie ogrzewany. Na piętrze wysokość w najniższym punkcie wynosi 2,95m a w najwyższym 8,70m. Ogólna powierzchnia użytkowa budynku to 393,74m2. Zestawienie powierzchni poszczególnych pomieszczeń: Lp. Pomieszczenia Powierzchnia użytkowa m2 PARTER 1. Pomieszczenie gospodarcze 14,98 2. Kotłownia 12,85 3. Pomieszczenie I z wydzielonym WC 36,50 4. Pomieszczenie II 97,03 5. Pomieszczenie III 32,20 Razem: 193,56 PIĘTRO 6. Pomieszczenie magazynowe 200,18 Razem: 200,18 Razem: 393,741

Suma oszacowania wynosi 164 144,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 123 108,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 414,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP46102031210000660200184853.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Rawiczu mieszczącym się pod adresem: ul. I. Buszy 1, Rawicz, 63-900 Rawicz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Mikołaj Kobus

65 545 49 35

Komornik Sądowy
Zadzwoń do oferenta
Zadzwoń do oferenta: 65 545 49 35
Powiedz, że znalazłaś/eś ofertę na Bezposrednie.com. Dziękujemy.
Wyślij wiadomość do oferenta
Wyślij wiadomość do oferenta

Zgadzam się też na otrzymywanie:

reklama