Strona 'kontakt' na bezposrednie.com

Wydawcą portalu Bezposrednie.com jest:
Grupa Morizon Sp. z o.o.

ul. Rakowiecka 36 lok. 341, 02-532 Warszawa
REGON 016394720, NIP 521-31-07-693
Spółka jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla
M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125836.

Kapitał zakładowy w wysokości 1.184.000 zł. 


Adres biura:

ul. Rakowiecka 36 lok. 341
02-532 Warszawa


Telefon:

22 848 40 65,
22 646 04 14, 
22 646 04 15

Fax:

22 848 35 17

Wyślij wiadomość