Strona 'kontakt' na bezposrednie.com

Wydawca serwisu:


Grupa Morizon-Gratka Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 49
02-672 Warszawa

 

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000125836, kapitał zakładowy w wysokości 1.235.000 złotych, NIP: 5213107693, REGON: 016394720


Adres biura:

ul. Domaniewska 49
02-672 Warszawa


Telefon:

22 848 40 65,
22 646 04 14, 
22 646 04 15

Fax:

22 848 35 17

Wyślij wiadomość